Brněnská metropolitní oblast bude spolupracovat s Evropskou komisí a Světovou bankou

Začátkem března radní schválili, že se Brněnská metropolitní oblast (BMO) bude ucházet o zapojení do projektu Funkční oblasti v EU, na němž spolupracuje Evropská komise a Světová banka. Na základě vyplněného dotazníku a pohovoru se zástupci obou institucí byla BMO vybrána jako jediný region z České republiky. 

Účelem projektu je zvětšení kapacity vybraných funkčních oblastí plánovat a financovat zelenou transformaci a udržitelný rozvoj a také rozšíření mezioborové spolupráce. Podmínkou potvrzení zapojení města Brna do projektu je zaslání dopisu, jenž vyjadřuje zájem o spolupráci s Evropskou komisí a Světovou bankou. Dopis je třeba zaslat do 13. května 2022, dnes radní jeho znění schválili.

„Vybraným funkčním oblastem bude od května 2022 do května 2023 poskytována cílená technická podpora k řešení klíčových problémů v oblastech jako strategické či územní plánování, poskytování veřejných služeb nebo vývoj nástrojů občanské angažovanosti. Se zapojenými oblastmi budeme spolupracovat na úrovni pracovních skupin. Projekt našemu městu zajistí přenos příkladů dobré praxe s dalšími oblastmi a dostupnou expertizu v problematice metropolitní spolupráce v rámci Evropské unie i mimo ni,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zástupci BMO budou součástí prestižní skupiny expertů a vybraných funkčních oblastí v tématu metropolitní spolupráce a plánování, a zviditelní tak svou pozici. Očekává se od nás, že zajistíme dostupnost odborníků na danou problematiku a prostorů pro jednání a práci, přístup do datových sad, pomoc při organizaci veřejných konzultací a různých akcí projektu, svou účast na evropských aktivitách v oblasti šíření a výměny znalostí a že přispějeme interními technickými a administrativními znalostmi s cílem zajistit řádnou realizaci projektu,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Od města Brna se neočekává žádný finanční příspěvek. A jelikož smyslem projektu je získání technické podpory, účast nepřinese Brněnské metropolitní oblasti ani žádnou doplňující finanční pobídku od Evropské komise nebo Světové banky.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru