BMO jako příklad dobré praxe v síti Eurocities

Brněnská metropolitní oblast byla jako jediná z České republiky vybrána jako příklad dobré praxe v brožuře sítě Eurocities zabývající se vztahy mezi městem a jeho okolím. Brožura ukazuje na konkrétních příkladech, že propojení mezi městem a venkovem lze zlepšovat díky metropolitní spolupráci. Brněnská metropolitní oblast se v brožuře prezentuje společně s inspirativními příklady metropolitních oblastí Milána, Barcelony, Osla či Bordeaux. Brožura také slouží jako podpůrný dokument k argumentaci posilování metropolitní úrovně v politikách EU zaměřených na rozvoj venkova, např. Rural vision 2040. Metropolitní spolupráce se totiž jeví jako ta zásadní pro dosahování cílů EU v oblasti soudržnosti a Zelené dohody. 

Samotné případové studie se dají shrnout do tří hlavních kategorií, a to:  

  • Strategické plánování posilující zapojení venkovských oblastí do plánování rozvoje a rozhodování o zdrojích, infrastruktuře a službách (příklad Brněnské metropolitní oblasti),
  • Výroba a distribuce zdrojů v rámci metropolitní oblasti – potraviny, energie, turistické zajímavosti a zelená infrastruktura, 
  • Služby v metropolitním měřítku zahrnující jak venkovské i městské oblasti – doprava, inovace v podnikání, všeobecné veřejné služby. 

Na strategické plánování se zaměřují příklady Brna a Bratislavy. Brno, potažmo BMO, využívá nástroje ITI a Integrované strategie rozvoje BMO k posílení vztahů mezi jádrovým městem a jeho zázemím. Případová studie se zaměřuje na popis integrovaného přístupu, integrovaných řešení a hovoří i o jednotlivých podpořených projektech.

Brožura v sekci výroby a distribuce zdrojů prezentuje přístup Metropolitní oblasti Bordeaux, Barcelony či Grenoble-Alpes, které propagují udržitelné a soběstačné zemědělství, kdy produkce a distribuce potravin probíhá v dané metropolitní oblasti. Na udržitelnou produkci a distribuci elektřiny se poté zaměřují v Oslu a jeho zázemí, zatímco Florencie se věnuje udržitelnému turismu, kdy propaguje zajímavosti celé metropolitní oblasti. Metropolitní město Milán se v brožuře prezentuje projektem na identifikaci zelených koridorů v metropolitní oblasti.

Sekce služeb identifikuje příklady dobré praxe z Turína, Katovic, Bergenu či Helsinek. Turín usiluje o vytvoření inovačního ekosystému zaměřeného na elektronické zdravotnictví. Udržitelná mobilita je naopak tématem Katovické metropolitní oblasti. Bergen se snaží využívat socioekonomická data pro zvýšení dostupnosti a zlepšení veřejných služeb. Inovace zaměřené na zvyšování kvality života v městech a na venkově jsou naopak implementovány v Helsinské metropolitní oblasti.

Jednotlivé případové studie ukazují, že pro úspěšnou metropolitní spolupráci jsou důležité především tyto čtyři faktory: 

  • získání důvěry venkovských obcí a navázání spojení s nimi, 
  • finanční nástroje podporující spolupráci mezi městy a venkovem, 
  • zapojení všech aktérů v území do spolupráce, 
  • vyvážení různých pohledů, kdy je třeba hledat společnou vizi a cíle pro oblast jako celek. 

Uvedené inspirativní příklady ukazují, že posílení vztahů mezi městy a venkovem je možné především pomocí metropolitní spolupráce. Díky tomu by měla být metropolitní dimenze více vnímána v politikách na různých úrovních, např. té evropské. Podrobnější představení jednotlivých případových studií lze stáhnout pod tímto odkazem (pouze v angličtině).

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru