Podpora cyklodopravy III

Opatření ISR BMO:
A.6: Cyklistická a pěší doprava

Operační program:
IROP

Specifický cíl:
1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Výzva nositele

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy nositele:
32

Název výzvy nositele:
Podpora cyklodopravy III

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 28. února 2018
  • Do: 15. března 2018

Výzva Řídicího orgánu/ZS ITI

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
50/22

Název výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
Podpora cyklodopravy III

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 3. dubna 2018
  • Do: 31. května 2018

Věcné hodnocení:
ANO