Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výzva řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPZ pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 2.1 – Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

OP Zaměstnanost

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • D.1 – Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb (2.1)

pozn. v závorce za opatřením je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Seznam výzev

62. Sociální začleňování a boj s chudobou VIII

Výzva nositele

uzavřená
7. 6. 2019 – 21. 6. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 28. 6. 2019

57. Sociální začleňování a boj s chudobou VII

Výzva nositele

uzavřená
20. 2. 2019 – 2. 4. 2019

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 15. 5. 2019

52. Sociální začleňování a boj s chudobou VI

Výzva nositele

uzavřená
5. 12. 2018 – 20. 12. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 15. 2. 2019

45. Sociální začleňování a boj s chudobou V

Výzva nositele

uzavřená
25. 6. 2018 – 5. 9. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2017 – 31. 10. 2018

34. Sociální začleňování a boj s chudobou IV

Výzva nositele

uzavřená
22. 3. 2018 – 3. 5. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 15. 7. 2018

19. Sociální začleňování a boj s chudobou III

Výzva nositele

uzavřená
19. 9. 2017 – 12. 1. 2018

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 14. 5. 2018

16. Sociální začleňování a boj s chudobou II

Výzva nositele

uzavřená
26. 4. 2017 – 15. 5. 2017

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 28. 6. 2019

12. Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva nositele

uzavřená
14. 2. 2017 – 13. 3. 2017

Výzva řídicího orgánu

uzavřená
31. 3. 2016 – 28. 6. 2019