Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva řídicího orgánu:

Své komunikované projektové záměry přihlašujte do vyhlášené výzvy nositele prostřednictvím naší webové aplikace  určené pro sběr a předkládání projektových záměrů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO:

Kompletní aktuální soubor se všemi kritérii pro hodnocení integrovaných projektů naleznete ke stažení zde (stav ke květnu 2018).

Dne 16. 5. 2018 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO, které se týkají specifických cílů 1.2 (telematika, cyklostezky, terminály), 2.1 (komunitní centra, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, sociální bydlení), 2.4 (předškolní vzdělávání, infrastruktura ZŠ a SŠ).

Dne 8. 6. 2017 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení, které se týkají specifických cílů 1.2 (cyklostezky) a 2.4 (infrastruktura základních škol). 

Dne 24. 11. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.1 (silnice), 1.2 (terminály a parkovací systémy) a 2.4 (předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a dále aktualizována kritéria k aktivitě nízkoemisní a bezemisní vozidla – dokument ke stažení.

Dne 23. 5. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.2 (pouze cyklodoprava, telematika a vozidla VHD), 2.12.4 (pouze MŠ).

Specifické cíle IROP pro Brněnskou metropolitní oblast:

 • 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrovaný regionální operační program

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

 • A.1 – Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (1.2)
 • A.3 – Dopravní prostředky veřejné dopravy (1.2)
 • A.4 – Dopravní telematika a informační systémy (1.2)
 • A.5 – Regionální silniční síť navazující na síť TEN-T (1.1)
 • A.6 – Cyklistická a pěší doprava (1.2)
 • C.4 – Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení (2.4)
 • D.2 – Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb (2.1)
 • D.3 – Budování sociálního bydlení (2.1)

Pozn.: v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu.

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2014 – 2020 – ke stažení zde.

Seznam výzev