Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)

Seznam výzev

Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb v BMO

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2022 – Listopad 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Říjen 2022 – Květen 2023

Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště ohrožené skupiny trhu práce

Výzva nositele

plánovaná
Říjen 2022 – Listopad 2022

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Říjen 2022 – Květen 2023