Brněnská metropolitní oblast

Brněnská metropolitní oblast (BMO) je organický funkční celek zahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí. Tento prostor je vydefinován na základě intenzivních denních vazeb (dojížďka, dostupnost). V České republice je vymezeno celkem sedm metropolitních oblastí, resp. aglomerací, a to pro účely nástroje integrovaných územních investic. BMO je typickým příkladem monocentrické metropolitní oblasti – tím se rozumí skutečnost, že tato oblast má jedno jádro, a tím je město Brno – nejsilnější centrum služeb, pracovních příležitostí, vzdělávání atd. V rámci České republiky je Brněnská metropolitní oblast jedním z nejvíce rozvíjejících se regionů, jehož rozvoj je třeba systematicky koordinovat. Tento úkol není vůbec jednoduchý. Brněnská metropolitní oblast se totiž skládá ze 167 obcí (vč. Brna), kde žije více než 600 tisíc obyvatel a jejich počet každým rokem mírně narůstá. V současné době neexistuje žádný legislativní rámec, který by řízení metropolitní oblasti upravoval, takže koordinace aktivit v území probíhá na partnerském principu a důkladné komunikaci města Brna s okolními obcemi.

Další informace o strategickém plánování na úrovni BMO naleznete v brožuře níže (ke stažení v češtině i angličtině):

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru