Řídicí struktura ITI

Nositelem Strategie je statutární město Brno. Nejen v období realizací strategie v letech 2016-2023, ale i v budoucnu na sebe město Brno bere významnou roli lídra a související úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Zodpovědnost za řízení a koordinaci naplňování integrované strategie a rozvoj metropolitní spolupráce má Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Zprostředkujícím subjektem vybraných operačních programů (IROP a OPPIK) je referát Zprostředkující subjekt ITI.

Řídicí skupina, která fungovala během procesu tvorby Strategie, byla transformována na Řídicí výbor, jehož činnost je upravena statutemjednacím řádem. Řídicí výbor se podílí na hodnocení souladu předložených projektů se Strategií, čímž je doporučuje k případné dotační podpoře. Pracovní skupiny se podílí na přípravě a koordinaci jednotlivých integrovaných projektů a přípravě podkladů pro Řídicí výbor. Pracovní skupiny jsou rozděleny podle tří tematicky zaměřených oblastí – Doprava a životní prostředí, Konkurenceschopnost a vzdělávání a Sociální oblast. Činnost pracovních skupin je opět upravena statutem a jednacím řádem. Koordinátorem celého procesu je manažer ITI a jeho tým, který je jmenován Radou města Brna.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru