Proces aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI

V současnosti vedeme velmi intenzivní debatu o budoucím nastavení urbánní dimenze, metropolitní spolupráce a nástroje ITI po roce 2020. Brno a další velká města mají velkou oporu jak v nových návrzích nařízení Evropské komise, které znovu počítají s využitím nástroje ITI, tak u Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Primátoři všech statutárních měst ČR podepsali na jaře 2019 v Pardubicích společné stanovisko, které shrnuje základní požadavky největších měst pro nové programové období Evropské unie 2021 až 2027. Cílem je mimo jiné vyjednání podobné částky pro nástroj ITI jako v současném programovém období. Více si můžete přečíst zde.

V současnosti se intenzivně připravujeme na aktualizaci Integrované strategie. Nebudeme na to sami. Ve středu 19. 6. 2019 ve 14:00 hodin se v sále Zastupitelstva města Brna sejdeme se stávajícími partnery a odborníky, kteří s námi vytvářeli původní strategii a podíleli se na jejím naplňování. Společně se pobavíme o základních podmínkách pro aktualizaci strategie – výsledcích evaluace stávající strategie, analytických prostorových východiscích, procesu aktualizace vymezení území Brněnské metropolitní oblasti a parametrech pro období EU 2021-2027. Do nové strategie zahrneme konkrétní projekty, které je opravdu potřeba vytvořit, a to bez ohledu na zdroje jejich financování. Na setkání se domluvíme na sběru těchto strategických projektů. Vzniklý seznam strategických projektů bude sloužit jako podklad pro vyjednávání s jednotlivými ministerstvy ohledně výše finanční alokace pro naši Integrovanou strategii. Zároveň tak budeme schopni ovlivnit podobu a zacílení jednotlivých operačních programů.

V tomto složení se budeme scházet ještě několikrát, aby mohla být strategie kompletně připravená do konce roku 2020.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru