Integrovaná řešení v BMO (díl 2)

Příklad z praxe: rozvoj Kníničské louky

V prvním díle jsme Vám představili příklad integrovaného řešení z oblasti dopravy v lokalitě Jižní čtvrť. V tomto díle bychom Vás chtěli seznámit s rozvojem lokality nacházející se v městské části Kníničky, která by měla být místem jak pro mladé lidi, tak také pro seniory.

Vybudování mateřské školy, dům s pečovatelskou službou a středisko, které má pomáhat lidem s tělesným poraněním míchy, všechny tyto projekty by měly v budoucnu vzniknout v lokalitě Dolní Louky v brněnské městské části Kníničky.

Ateliér CHYBIK+KRISTOF vytvořil celý koncept budoucnosti lokality Kníničky, tyto nové projekty vzniknou po zbourání bývalého areálu VUT, který se zde v současné době nachází. Na území by se měla postavit nová mateřská škola s kapacitou 75 dětí, doplněná o školní kuchyni a zahradu. Dále by mělo dojít k vybudování bezbariérového domu s pečovatelskou službou s 20 až 30 bytovými jednotkami a společenskou místností. Mezi domy by měl vzniknout pobytový vnitřní dvůr a jednopodlažní víceúčelový pavilon, který bude vytvářet příležitosti ke konání různých kulturních a společenských akci nebo ke každodennímu setkávání obyvatel.

Součástí nově vznikající lokality by rovněž měla být výstavba bezbariérové budovy organizace Nový Fénix. Ta od roku 2004 pomáhá lidem s poraněním míchy. Budova poskytne kvalitní zázemí stávajícím službám a umožní navýšit počet klientů organizace až čtyřnásobně. Padesát klientů bude každý den využívat ambulantní služby centra, dalších dvacet klientů, kteří žijí ve větší vzdálenosti, se bude moci v centru ubytovat a rehabilitovat se více intenzivněji a dlouhodoběji. Paracentrum Nový Fénix se pro své klienty otevře v létě 2021. Na projekty, které postupně vzniknou v brněnských Kníničkách, je vyčleněno 250 mil. Kč.

Obrázek 1: Lokalita Dolní Louky foto: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Obrázek 2: Nový Fénix, foto: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru