Aktualizace strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Jak se za posledních pět let změnila Brněnská metropolitní oblast? V Atlase Brněnské metropolitní oblasti najdete informace ohledně propojení města Brna s okolními obcemi. Můžete zde najít i tuto sémantickou mapu vycházející ze znalostí a zkušeností lidí žijících v BMO.

Zajímá nás, jak (a jestli vůbec) se tento obraz Brněnské metropolitní oblasti v čase mění. Proto v současnosti intenzivně pracujeme na aktualizaci metropolitní strategie pro příštích 10 let. Nejsme na to sami. Do tohoto procesu jsme zapojili stávající partnery a odborníky, kteří s námi vytvářeli původní strategii a podíleli se na jejím naplňování. Do nové strategie zahrneme konkrétní projekty, které je opravdu potřeba vytvořit, a to bez ohledu na zdroje jejich financování. Brzo bude známo aktualizované vymezení BMO a prostorová východiska budoucí strategie. Společně s odborníky bychom měli mít celou strategii hotovou do konce roku 2020.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru