Aktualizace dotazníkového šetření

Před dvěma lety byl obcím rozeslán elektronický dotazník, jehož cílem bylo identifikovat možnosti a zájem obcí k dlouhodobé metropolitní spolupráci (výsledky dotazníku jsou dostupné zde). Vzhledem k novému vymezení Brněnské metropolitní oblasti (BMO) bude všem obcím, které do této nově vymezené oblasti spadají, distribuován aktualizovaný dotazník, pomocí kterého chce Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce získat současné a více konkretizované informace, které bude dále porovnávat s minulými výstupy.

Doposud ukázala spolupráce v BMO pozitivní zkušenosti s využitím nástroje ITI. Podařilo se rozběhnout spolupráci partnerů v území, zkoordinovat řadu věcně souvisejících záměrů a postupně tak budovat vzájemnou důvěru. Na území BMO existuje spousta problémů a příležitostí, které se dají smysluplně a efektivně vyřešit jedině za součinnosti města Brna a okolních obcí v jeho zázemí.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru